Hirdetmény a 2019/2020. tanév első évfolyamára történő beiratkozás rendjéről

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

FELHÍVÁS

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

 

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító igazolványát

 

  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és TAJ kártyát

 

  • a gyermek óvodai szakvéleményét és amennyiben rendelkezésre áll, a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvéleményt,

 

  • a nyilatkozatot a törvényes képviseletről valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát.

 

A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás során első alkalommal lehetőség nyílik elektronikus úton, előzetesen benyújtani a jelentkezést, melynek eredményeképpen jelentősen csökken az ügyintézés ideje. A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása. Az intézmények honlapján, egyéb webes felületén található az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatás.

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes Járási Hivatal felé kell jelezni.

 

                                                      Vereckei Judit

                                                     tankerületi igazgató

Vissza

Tatai Diákotthon (Az Alapitvány adószáma: 19151221-1-11 )
Iroda: H-2890 Tata, Új út 21. Telefon: +36 34 587470