„Kéz a kézben” Alapítvány

A „Kéz a kézben” Alapítványt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Diákotthona dolgozói 1992-ben hozták létre. Fennállásának 23 éve alatt szerves részévé vált a tatai székhelyintézménynek, amely több átszervezésen esett át az utóbbi években.
Az Alapítvány közhasznú szervezet. Bevételi forrásai szűkösek, programjait, terveit csak adományokból, a pályázati úton elnyert pénzekből és az SZJA 1 %-ból tudja megvalósítani.

Az Alapítvány működésének célja a gyermekvédelmi gondoskodásban élő, illetve rendkívül hátrányos helyzetű családokból érkező tanulók

- életkörülményeinek javítása a kollégiumban és a gyermekotthonban,

- szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltése /nyári táborozás, tanulmányi kirándulás, sportversenyek – sporteszközök, stb./

- kulturális programok szervezése, rendezvényeken való részvétel,

- szakképzés támogatása,

- tehetséggondozás,

- az intézményből kikerülő tanulók életkezdésének segítése,

- jutalmazás.

Az Alapítványt öttagú kuratórium működteti,akiket az alapítók által kijelölt három alapító jogok gyakorlására jogosult személy kér fel. A kuratórium elnökét a tagok maguk közül választják.

Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapítók három tagból álló felügyelő szervezetet hoztak létre.

Az Alapítvány működése nyilvános. A kuratórium ülésein illetve a közgyűléseken bárki részt vehet és az iratokba is betekinthet.


Tatai Diákotthon (Az Alapitvány adószáma: 19151221-1-11 )
Iroda: H-2890 Tata, Új út 21. Telefon: +36 34 587470