LEONARDO BESZÁMOLÓ

LEONARDO BESZÁMOLÓ

Az „Egészség? Természetesen!” című LEONARDO DA VINCI VETPRO projektünk keretén belül szakképzési szakemberek 10 napos tanulmányútját valósítottuk meg intézményünk új partnerénél, az írországi Knockvicar Organic Garden-nél.

Az együttműködés személyes szakmai kapcsolat útján jött létre.

A projektben 8 fő speciális képesítésű szakember – gyógypedagógus, szakoktató - vett részt: Becsákné Szőke Éva, Számné Maurer Hajnalka, Nagy László, Márkusné Jancsó Ildikó, Lévainé Biczó Eszter, Lengyel Laura, Hegedűs Szandra, Jakab Árpád. A kedvezményezettek között voltak tapasztalt pályázók és mentorált pedagógusok.

A projekt fő céljai: minősített organikus biokertészet működésének, az ökotermesztés tanulmányozása; vegyszermentes, környezetkímélő módon előállított biotermékek felhasználásának, piaci értékesítési gyakorlatának írországi tapasztalatai; a fogadó intézmény képzéseinek, valamint az írországi szakképzés tanulmányozása, különös tekintettel a fogyatékkal élő fiatalok szakképzésére, munkába állítására.

Cél egy 30 órás tanfolyamon a biotermesztéssel kapcsolatos ismereteink bővítése, amellyel az iskolánk parképítő és kerti munkás szakmáinak képzési tananyagát fejleszthetjük.

A tanulmányút munkaprogramját a fogadó intézménnyel folyamatosan egyeztetve alakítottuk ki. A kiutazás előtti felkészítés két területre - angol szaknyelvi, és biokertész szakmai alapozó – terjedt ki.

A kitűzött célokat és a munkaprogramban foglaltakat teljes körűen megvalósítottuk. A tervezetten túl egyéb olyan szakmai kulturális, szabadidős programokon vettünk részt, amely hozzásegített bennünket Írország földrajzi, kulturális értékeinek, társadalmi sajátosságainak, az ott élő emberek hagyományainak, szokásainak megismeréséhez.

A mobilitási program résztvevői szakmai, nyelvi, interkulturális területeken egyaránt fejlődtek. Az eredmények sokrétűek, melynek terjesztése, beépítése intézményünk szakképzési struktúrájába, adott szakmák tananyagának tematikájába, intézményi szabályzóiba az elkövetkezendő időszak feladata lesz.

A Knockvicar Organic Garden-nél teljesített 30 órás szakmai elméleti tanfolyam és gyakorlati tapasztalatszerzés megvalósulását a küldő és a fogadó intézmény szakmai vezetői egyaránt nyomon követték és értékelték.

Ez volt az első olyan Leonardo mobilitási pályázatunk, melynek teljesítését Europass Mobility igazolvánnyal ismerték el.

A tanulmányút tapasztalatait folyamatosan terjesztjük. Széleskörű társadalmi szemléletváltásra van szükség a környezettudatosságra, és az egészséges életmódra nevelés terén, amelyhez mi is hozzá kívánunk járulni azzal, hogy Pedagógiai Programunkba, valamint intézményünk mindennapi életébe beépítjük az írországi tanulmányút tapasztalatait.


A LEONARDO projekt további képei a képgalériánkban találhatóak...


Tatai Diákotthon (Az Alapitvány adószáma: 19151221-1-11 )
Iroda: H-2890 Tata, Új út 21. Telefon: +36 34 587470