Üdvözöljük!

intezmény

Intézményünk – az Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – gyógypedagógiai nevelési-oktatási, gyermekvédelmi feladatokat lát el. Többcélú, szegregált intézmény, melynek székhelye Tatán van, két tagintézménye Kömlődön, illetve Komáromban. Fenntartónk a Tatabányai Tankerületi Központ.

Kömlődi óvodánkban az értelmileg akadályozott kisgyermekek mellett autista gyermekeket is ellátunk.

Nyolc évfolyamos általános iskoláinkban az egyéni szükségleteket és fejlődésmenetet figyelembe vevő oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a különböző habilitációs, rehabilitációs foglalkozások megtartására (hydroterápia, gyógylovaglás, logopédia, gyógytorna, stb.).

Székhelyintézményben lévő Szakiskolánkban 3 évfolyamos képzést biztosítunk. A továbbtanulni szándékozó fiatalok kerti munkás, bőrtárgykészítő, számítógépes adatrögzítő szakmákra kérhetik felvételüket. Ezen szakmákban részszakmaképesítés érhető el.

Készségfejlesztő Iskoláinkban az alábbi képzések érhetőek el:

Tata: Textil- és fonalmentő, mosodai kisegítő, habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére szak A 2+2 éves képzés végén készségfejlesztő iskolai vizsga bizonyítványt adunk. Komárom: Háztartástan, udvaros, textil-és fonalmentő szak A 2+2 éves képzés végén tanúsítványt adunk. Kömlőd: Háztartástan-életvitel, Konyhai kisegítő Mosodai kisegítő, Kisegítő takarító Udvaros, Kert és parkápoló, habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanuló számára A 2+2 éves képzés végén tanúsítványt adunk.

Kollégiumaink a megye területén élő hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek elhelyezését, nevelését biztosítja.


Pedagógiai Programunk szerint nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink hasznos szabadidő eltöltésére. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás különböző művészeti (ének-zene, néptánc), sport (atlétika, strandröplabda, úszás) és egyéb programok, rendezvények keretén belül valósul meg.

Évek óta sikeresen szerepelünk különböző hazai és európai uniós pályázatokon. Kiemelkednek ezek közül a Leonardo Mobilitási, Erasmus+ illetve TÁMOP-os programjaink.

FIGYELEM!!
Tisztelt Szülők!
2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozást megtehetik a kijelölt időpontban személyesen vagy elektronikus formában. Az előzetes elektronikus jelentkezés menetéről a tájékoztatást megtalálja honlapunkon a hírek menüpontban a „2024/2025. tanév beiratkozással kapcsolatos szülői tájékoztató” címre kattintva. Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:
  „A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről
a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul
tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”
  A fentiekre tekintettel kérem, készüljön fel arra, hogy nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekénél fennáll, vagy sem fokozott kockázatú allergiás betegség. Amennyiben fennáll fokozott kockázatú allergiás betegség, úgy kérjük erről a kezelőorvosa igazolását.
Számné Maurer Hajnalka igazgató

Vissza

Tatai Diákotthon (Az Alapitvány adószáma: 19151221-1-11 )
Iroda: H-2890 Tata, Új út 21. Telefon: +36 34 587470